Huurder

De brandverzekering is natuurlijk ook belangrijk voor de huurder van een pand. In de eerste plaats om de huurdersaansprakelijkheid te dekken. Als huurder moet je immers het gehuurde pand terug kunnen geven na de huurperiode in de staat waarn je het hebt ontvangen. Ook na een schadegeval. Bij éénder welk euvel (brand, overstroming) wordt de aansprakelijkheid van de huurder automatisch aangesproken. Verder wil je als huurder natuurlijk de inhoud van je huurwoning verzekeren bij een brand (je meubels, kleren, …), tegen waterschade, natuurrampen… De brandverzekering voor de huurder zal de inhoud van je woning verzekeren bij een schade of verlies. Eventueel kan je ook een diefstalverzekering afsluiten. En finaal is het ook belangrijk om uw burgerlijke aansprakelijkheid te vrijwaren. Als bij een woningbrand uw huurwoning ook een aanpalende woning beschadigt, dan moet je ook deze schade vergoeden. En dan kan de factuur aardig oplopen. Dus toch maar beter je voorzorgen nemen.