Eigenaar

Brandverzekering

De brandverzekering verzekert uw woning en inboedel tegen zowel brand als tegen waterschade, stormschade, glasbreuk, elektriciteitsschade. Na een aantal schrijnende gevallen heeft de wetgever immers geëist dat een aantal basisdekkingen in de polis worden opgenomen.

De standaardformule dekt de materiële schade die veroorzaakt wordt door brand, ontploffing, implosie, blikseminslag, aanslagen en arbeidsconflicten, aanbotsen door een dier, aanbotsen door een transportmiddel, vallen van een boom op het gebouw, storm, sneeuw- of ijsdruk op daken en hagel en natuurrampen. Verder voorziet de polis ook burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw en rechtsbijstand gebouw (voor eigenaars).

Uitbreidingen

Daarnaast bestaan er verschillende formules voor extra dekkingen. We denken hierbij aan diefstal, waardevolle voorwerpen of alle bouwrisico’s.