Bijstand

Met de bijstandsverzekering wordt u geholpen bij pech en bij een ongeval of ziekte tijdens de verplaatsing. Ze komt tussen voor alle leden van uw familie. Deze verzekering kan dan ook volledig aan uw gezinssituatie aangepast worden en is heel flexibel. U kunt ervoor kiezen om enkel personen te verzekeren, enkel één of meerdere voertuigen of zowel personen als uw voertuigen. Er kan bovendien gekozen worden voor een jaarcontract of voor een contract op korte termijn. De contracten op korte termijn worden meestal gekozen als reisbijstand voor één bepaalde reis. De jaarcontracten zijn contracten die vooral genomen worden voor de dagelijkse bijstand. Het premieverschil is vaak klein dus is het misschien niet slecht om meteen te opteren voor een jaarcontract.

De dekkingen verschillen natuurlijk van maatschappij tot maatschappij maar voor voertuigen worden meestal volgende basisdekkingen voorzien:
• pechverhelping of de sleepkosten van het verzekerde voertuig
• repatriëring van het verzekerde voertuig
• repatriëring van de verzekerden bij immobiliteit van het verzekerde voertuig.
• een vervangwagen is meestal een optie.

De voornaamste dekkingen voor personen zijn:
• zorg en eventueel repatriëring van de verzekerde bij ziekte of een ongeval
• terugbetaling van noodzakelijke medische kosten in het buitenland
• begeleiding en de repatriëring van de andere verzekerden
• repatriëring van de verzekerde in geval van een ongeval of ziekte van een naaste die in België bleef
• bijstand in geval van diefstal of verlies van uw papieren en/of uw geld