Bootverzekering

Steeds meer Belgen kopen een pleziervaartuig. Wil je met een gerust gemoed het roer hanteren, dan is een bootverzekering een must.

Deze verzekering dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid voor onopzettelijke stoffelijke en lichamelijke schade door u als eigenaar van het vaartuig toegebracht aan derden.

De waarborg strekt zich eveneens uit tot uw gezinsleden, aangestelden en tot de aansprakelijkheid van diegenen die het verzekerd vaartuig met uw medeweten besturen, manoeuvreren of gebruiken. Contacteer ons voor bijkomende waarborgen zoals een omnium voor uw vaartuig (verzekert schade aan uw eigen boot) en voor facultatieve waarborgen zoals voor reddingsoperaties en dergelijke.